Ronda Stenhus
Ronda Stenhus

Tidigare och pågående projekt.

1-plans hus i Sund.

Villa i två våningar i södra Mariehamn.

1-plans hus på Styrsö, södra Mariehamn.

Radhus om 3 lägenheter på Öra i Hammarland.