Ronda Stenhus
Ronda Stenhus

Lättbetong tillverkas av naturliga råvaror – kalk, cement, sand , vatten och lite aluminiumpulver. Materialen mals mycket fint och blandas, aluminiumet tillsätts och startar en reaktion så att massan expanderar och bildar porer i materialet.

Av 1 m³ råvaror tillverkas upp till 5 m³ lättbetong

När lättbetongen har stelnat tillskärs de halvfasta rå blocken och härdas under tryck med vattenånga.

När blocken är härdade finns det endast värmeisolerande luft i porerna.

Produktionen är helt fri från ämnen som belastar luften, vattnet eller jorden.

Funktionella fördelar.

Lättbetongen har både bärande och isolerande egenskaper. Tack vare sin tyngd har de även förträffliga ljuddämpande egenskaper.

Lättbetongen är inte brännbar.

Lättbetongen möglar inte eller angrips av röta.

Lättbetongen är lätt att forma och kan med fördel användas vid runda och olikformade konstruktioner.

Lättbetongen används både till bärande och icke – bärande byggnadsdelar. Användningsområden är invändiga väggar, ytterväggar, balkar, pelare, bjälklag och tak.

Tål fukt.

Lättbetong är oorganiskt och tar därför ingen skada i sig av fukt.

Mindre värmeförluster

Lättbetongen har goda isolerande egenskaper och skapar tack vare tunnfogslimningen en tät och värmeeffektiv konstruktion utan köldbryggor.

Behagligt inomhusklimat

Hus av lättbetong har temperatur – och fuktutjämnande inomhusklimat vilket ger en jämn och behaglig miljö oavsett årstid eller väderomslag.

Olika bygg möjligheter

Med sina byggnadstekniska egenskaper och enkla formmöjligheter passar lättbetong utmärkt till modernt byggande antingen det gäller enfamiljshus, radhus, institutioner eller industribyggnader. Lättbetongen används även med fördel i våtrumskonstruktioner samt till utfackningsväggar i större hus.

Det stora sortiment som finns säkerställer att huset kan byggas med samma material i alla väggar och bjälklag.

God byggekonomi

Med sin långa livslängd, energitekniska fördelar och låga underhållskostnader blir ett hus av lättbetong en god och långsiktig investering..