Ronda Stenhus
Ronda Stenhus

9 vanliga frågor angående stenhus?

 1. Värme.
  Stenhusen har motsvarande värmeegenskaper som vilket hus som helst dock har stenhus en väsentlig skillnad mot till exempel ett trähus och det är att stenhuset har mycket mera massa, det är tyngre. Stenväggarna fungerar som ett värmemagasin vilket medför långsamma temperatursvängningar i huset. På sommaren är det svalt inom hus och på vintern varmt. Detta är förklaringen till varför man säger att stenhusets väggar har hög ”värmetröghet”. Val av värmekälla och installationssätt beror dock till stor utsträckning på husets utformning, användning samt kundens önskan och förutsättningar.
 2. Fukt.
  Lättbetong är ett oorganiskt material som inte kan mögla eller drabbas av röta. Lättbetongväggar består av ett homogent material, dvs att väggarna består endast av en sorts material, vilket gör att väggen kan leva med fuktförändringar i sin närmiljö och absorbera samt avge fukt efter temperatur och årstid. Tack vare sin homogena uppbyggnad behövs därför ingen ångspärr av plast eller motsvarande material i väggen, ingen riskkonstruktion med flera olika material alltså. Lättbetong är ett oorganiskt material som inte kan mögla eller drabbas av röta. Detta betyder att lättbetongen inte behöver rivas ut vid tex en vattenskada, endast uttorkning behövs, lättbetongen bibehåller sina egenskaper såsom bärighet och isoleringsförmåga.
 3. Priser jämfört med trä.
  Stenhus är i regel några % dyrare än ett traditionellt trä(träelementhus). Dock bör man tänka på att ett stenhus i regel har en betydligt längre livslängd, mindre underhåll, ett högre andrahandsvärde samt en rad tekniska fördelar jämfört med exempelvis ett trähus.
 4. Årstider.
  Lättbetongen är inte känsliga för fukt eller regn och kan därför uppföras utan problem under större delen av året, limning av block kan med speciallim göras ner till flera -grader. Det man bör komma ihåg är att planera in rimlig torktid av huset då lättbetongen har en hög fukthalt redan vid uppförandet, på grund av tillverkningsprocessen.
 5. Fastsättningar tex tavlor.
  Alla stora tillverkare av infästningsmaterial har olika typer av infästningar för olika ändamål för lättbetong lika som övriga byggmaterial.
 6. Energiförbrukning.
  Lättbetongen har mycket bra isolerande egenskaper vilket gör att man med rätt planering vid byggandet av sitt hus kan hålla energikostnaderna låga. Många arkitekter och projektörer föredrar lättbetong vid byggande av energieffektiva hus och passivhus.
 7. Underhåll.
  Byggmaterialet lättbetong kräver inget som helst underhåll. Väljer man en putsad fasad så kräver även den ett minimalt underhåll jämfört med en träfasad.
 8.  Andrahands värde.
  Stenhuset har i genomsnitt ett högre andrahandsvärde än ett trähus i samma utförande och standard. Förklaringen finns främst i den långsiktiga besparingen som uppstår tack vare stenhusets låga underhåll.
 9. Brandsäkerhet.
  Stenväggen brinner inte och tål höga temperaturer i flera timmar. Murblocken tillhör brandsäkerhetsklass A1. Lättbetongen används med fördel i brandsektionerande konstruktioner.